دوشنبه 4 دی 1396 547

شورای سیاست گذاری و ارزیابی « گذر کتاب» آغاز به کار کرد

نخستین جلسه شورای سیاست گذاری و ارزیابی «گذر کتاب» در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

شورای سیاست گذاری و ارزیابی  « گذر کتاب» آغاز به کار کرد

برنامه «گذر کتاب» در چارچوب طرح تحول راهبردی دانشگاه با هدف ارائه، بررسی و نقد آثار روز ایران و جهان در حوزه کتاب و اندیشه با حضور صاحبان آثار یا منتقدان ادبی از سوی مدیریت سیاستگذاری و برنامه ریزی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برنامه ریزی شده است .
بر این اساس در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری و ارزیابی «گذر کتاب»، مقرر شد در اولین برنامه، دانشجویانی که برای جایزه بین‌المللی «کنگور» اقدام به معرفی رمان کرده اند به ارائه آثار خود بپردازند. در این جلسه همچنین پیشنهاد شد برگزاری بزرگداشت‌ مشاهیر و نام‌آوران عرصه کتاب و فرهنگ در دستور کار شورا قرار گیرد.
گفتنی است دو عضو هیات علمی دانشگاه، نماینده دانشجویان به همراه دو نماینده از معاونت فرهنگی و اجتماعی اعضای شورای سیاستگذاری « گذر کتاب» دانشگاه را تشکیل می دهند. این شورا همچنین بنا بر ضرورت به صورت موردی از سایر صاحبنظران برای شرکت در جلسات خود دعوت می کند.