یکشنبه 3 دی 1396 1222

سمينار افغانستان؛ همزبانه نا آرام برگزار مي شود

سمينار «افغانستان؛ همزبانه نا آرام» به همت انجمن علمي دانشجويي جغرافياي سياسي دانشگاه، سوم دي ماه برگزار مي شود.

سمينار افغانستان؛ همزبانه نا آرام برگزار مي شود

در اين سمينار كه از ساعت 9 تا 12 در دانشكده علوم انساني برگزار خواهد شد، دكتر سيد محمدكاظم سجادپور معاون پژوهشي وزارت امور خارجه سخنراني خواهد نمود.
دكتر سعيد قادري سركنسول ايران در قندهار، دكتر عليرضا قلي پور رييس گروه مطالعات آسيا، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امورخارجه،‌ دكتر اسماعيل باقري پژوهشگر مسائل افغانستان، دكتر جعفر حق پناه استاد علوم سياسي دانشگاه تهران و حسين فرجاد امين معاون ستاد افغانستان، وزارت امور خارجه نيز از سخنرانان پنل هاي تخصصي در اين سمينار مي باشند.