سه‌شنبه 7 آذر 1396 2143

برگزاري نشست تخصصي با حضور استاد دانشگاه پروجياي ايتاليا در دانشكده منابع طبيعي نور

نشست تخصصي با حضور پروفسور والتر دراگوني از دانشگاه پروجيا- ايتاليا در دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي برگزار شد.

برگزاري نشست تخصصي با حضور استاد دانشگاه پروجياي ايتاليا در دانشكده منابع طبيعي نور

نشست تخصصي با حضور پروفسور والتر دراگوني از دانشگاه پروجيا- ايتاليا در دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي برگزار شد.
پروفسور دراگوني با زمينه تخصصي ژئوهيدرولوژي علاوه بر تدريس در دانشگاه ها و سازمان هاي مختلف، مسئوليت  پروژه هاي متفاوتي را از سال 1969 تاكنون بر عهده داشته است. در همين راستا نشستي با هدف آشنايي دانشجويان با ديدگاه هاي وی برگزار شد.
در اين نشست مسائل موجود در زمينه مديريت آب ايران و ايتاليا و نيز مسائل اقليمي و هيدرولوژي حاكم بر جهان و نيز چگونگي تاثيرپذيري دو كشور   به بحث گذاشته شد.
پروفسور دراگوني مشكلات پدید آمده امروزي را ناشی از استفاده نادرست از  منابع آب و خاك  عنوان کرد و بر ارزيابي و اتخاذ بهترين تدبير در كاهش اثرات و پيامدهاي نامناسب در وضعيت كنوني  تاکید كرد.
در حاشیه این بازديد از تجهيزات و تسهيلات مختلف آموزشي، پژوهشي و آزمایشگاهی بازدید بعمل آمد. مباحثه در خصوص شرايط عمومي درياي خزر در ساحل دانشكده منابع طبيعي نيز از جمله برنامه های این نشست بود.
گفتنی است اين نشست به همت دكتر سيد حمید رضا صادقي، عضو هیات علمی دانشگاه و رييس انجمن ابخيزداري ايران و مساعدت هيات رييسه دانشكده منابع طبيعي برگزار گردید.