دوشنبه 22 آبان 1396 2278

"دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی" برگزار می شود

"دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی"؛ پیوند ارزیابی با گسترش آموزش عالی،19 و 20 اردیبهشت ماه سال 97 به میزبانی دانشگاه الزهرا (س) برگزار می شود.

دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی پیوند ارزیابی با گسترش آموزش عالی،19 و 20 اردیبهشت ماه سال 97 به میزبانی دانشگاه الزهرا (س) برگزار می شود.
دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی حول محورهای 12 گانه شامل تأثیر تحلیل سیاست های پذیرش دانشجو و گسترش آموزش عالی در ارتقاء کیفیت دانشگاهی- نقش نهاد ملی ارزشیابی و اعتبارسنجی آموزش عالی در گسترش و تعالی زیرنظام های دانشگاهی فرهنگ سازی برای نهادینه کردن کیفیت در گسترش نظام آموزش عالی- نقش تعاملات بین المللی در ارتقاء کیفیت آموزش عالی- نقش سنجش پیامدهای یادگیری در اشتغال دانش آموختگان مبانی و نظریه های زیربنایی اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیت آموزش عالی الگوها، روش ها، فرایندها، استانداردها و الزامات مناسب ارزشیابی کیفیت زیرنظام های آموزش عالی نقش فرایند جذب، استخدام و توسعه حرفه ای هیأت علمی در کیفیت دانشگاهی، نقش فرایند تدوین، تصویب، نظارت و ارزشیابی پژوهش بر کیفیت آموزش عالی نقش چارچوب صلاحیت های حرفه ای در کیفیت آموزش عالی  تقویت عوامل تشکیل دهنده اکوسیستم ارزیابی کیفیت در آموزش عالی نقش فناوری اطلاعات و شبکه های یاددهی و یادگیری در ارتقاء کیفیت آموزش عالی، می باشد.
دبیرخانه همایش، آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات را 18 آذرماه و زمان اعلام نتایج پذیرش چکیده مقالات را 16 دیماه سال جاری مقرر نموده است.
علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش به نشانی qaus.alzahra.ac.ir مراجعه نمایند