سه‌شنبه 16 آبان 1396 900

مقاله دانشجوی دانشكده منابع طبيعي، برگزيده همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا شد

مقاله ارائه شده از سوي مهندس میلاد رحیمی ملکشان دانشجوی ارشد گروه محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه، در اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا به عنوان مقاله شفاهی برتر این دوره معرفی شد.

مقاله دانشجوی دانشكده منابع طبيعي، برگزيده همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا شد

مقاله ارائه شده از سوي مهندس میلاد رحیمی ملکشان دانشجوی ارشد گروه محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه، در اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا به عنوان مقاله شفاهی برتر این دوره معرفی شد.
اولین همایش دوسالانه بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا، 8 و 9 آبانماه 1396 توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی غرب آسیا تحت پوشش یونسکو و با همکاری انجمن علوم و فنون دریاییایران در هتل المپیک تهران برگزار گردید.
در این همایش مهندس میلاد رحیمی ملکشان دانشجوی کارشناسی ارشد گروه محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین) سخنرانی خود با عنوان «ارزیابی صحت زمانی مکانی منابع سنجش سرعت باد دریای خزر در محیط GIS» را ارائه نمود. این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد وي به راهنمایی دکتر مهدی غلامعلی‌فرد (عضو هیأت علمی گروه محیط زیست) و مشاوره دکتر اکبر رشیدی (عضو هیأت علمی گروه فیزیک دریا) می باشد. دانش آموخته دانشگاه در این همایش به عنوان سخنران برتر معرفی و موفق به دریافت لوح یادبود شد.
گفتنی است بیشترین میزان مقالات دریافت شده این همایش به محورهای آلودگی دریا با 44 مقاله و شیلات و آبزیان با 30 مقاله اختصاص دارد. در مجموع 204 مقاله علمی در زمینه های هواشناسی دریایی، تغییر اقلیم، اقیانوس شناسی فیزیکی،اقیانوس شناسی زیستی، بیو ژئو شیمی دریا، شیلات و آبزیان، زمین شناسی دریا، آلودگی دریا، حقوق و سیاست دریا، مخاطرات دریایی و فناوری و مهندسی دریا در این همایش مورد داوری قرار گرفت که از این میان 167 مقاله فارسی و 37 انگلیسی بوده اند.