دوشنبه 8 آبان 1396 1387

نشست علمي با عنوان موجودات تراريخته در دانشگاه برگزار مي شود

مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری با همكاري انجمن علمي دانشجويي زيست فناوري پزشكي اولين نشست از سلسله نشست هاي حقوق و اخلاق زيستي را با عنوان موجودات تراريخته برگزار مي كند.

نشست علمي با عنوان موجودات تراريخته در دانشگاه برگزار مي شود

مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری با همكاري انجمن علمي دانشجويي زيست فناوري پزشكي اولين نشست از سلسله نشست هاي حقوق و اخلاق زيستي را با عنوان موجودات تراريخته برگزار مي كند.
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه در برنامه شش ماهه دوم سال جاری بنا دارد در هر ماه یک نشست علمی در خصوص موضوعات بین رشته ای برگزار کند.
اولین نشست علمی حقوق و اخلاق زیست فناوری در تاریخ 24 آبان ماه از ساعت 9 تا 12 در سالن اجتماعات طبقه 4 ساختمان شماره 5 علوم پزشکی برگزار خواهد شد و دو تن از اساتید علم حقوق به ایراد سخنراني خواهند پرداخت