شنبه 15 مهر 1396 1791

اختتامیه موج دوم طرح تحول راهبردی دانشگاه برگزار می شود

اختتامیه موج دوم طرح تحول راهبردی دانشگاه سوم آبانماه برگزار می شود.

اختتامیه موج دوم طرح تحول راهبردی دانشگاه برگزار می شود

اختتامیه موج دوم طرح تحول راهبردی دانشگاه سوم آبانماه برگزار می شود.
مراسم اختتامیه موج دوم طرح تحول راهبردی دانشگاه با حضور مسئولین، مجریان و حامیان طرح، روز چهارشنبه سوم آبان ماه از ساعت 10 تا 12 در سالن اجتماعات شهید چمران برگزار می شود.