سه‌شنبه 11 مهر 1396 3021

همايش بين المللي سازي دانشگاه تربيت مدرس برگزار مي شود

در راستاي طرح تحول راهبردي دانشگاه، همايش بين المللي سازي دانشگاه تربيت مدرس، 24 آبان ماه سال جاري در سالن شهيد چمران برگزار مي شود.

همايش بين المللي سازي دانشگاه تربيت مدرس برگزار مي شود

در راستاي اجرای طرح تحول راهبردي دانشگاه، همايش بين المللي سازي دانشگاه تربيت مدرس به همت واحد بین الملل 24 آبان ماه سال جاري در سالن شهيد چمران برگزار مي شود.
در اين همايش دكتر محمد تقي احمدي رييس دانشگاه در خصوص اهميت بين المللي شدن دانشگاه سخنراني خواهند کرد. پس از آن دکتر عباس شجاع الساداتی با موضوع بین المللی شدن دانشگاه سخنرانی می کند..
همچنين راهكارها و قابليت هاي همكاري با اتحاديه اروپا در برنامهHORIZAN2020 از سوي دكتر سامان حسينخاني مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين همايش دكتر فرنس اشتوكل مسئول دفتر و نماينده daad در ايران در خصوص علوم و تحقيقات در آلمان،‌ بورسيه ها و روابط آكادميك به ايراد سخنراني خواهد پرداخت.
دكتر سمنانيان استاد گروه فيزيولوژي دانشگاه نيز به ارائه تجربيات گروه فيزولوژي در خصوص فعاليت هاي بين المللي مي پردازد.
سخنراني با موضوع نقل و انتقال دانشجو در صحنه بين الملل و بين المللي شدن دانشگاه از ديگر برنامه هاي اين همايش است كه به ترتيب از سوي دكتر غلامرضا ذاكر صالحي، محقق موسسه پژوهش و برنامه ريزي كشور و دكتر علي اكبر صبوري، ناظر دانشگاه در پروژه ارتقاي 5 دانشگاه برتر كشور به تراز بين المللي ارائه خواهد شد.
ميزگرد اعضاي شوراي همكاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه پايان بخش اين همايش يك روزه خواهد بود.
مخاطبان این همایش اساتید و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه می باشند.