چهارشنبه 22 شهریور 1396 2423

همایش ملی شورای انجمن های علمی ایران برگزار می شود

پنجمین همایش ملی شورای انجمن های علمی ایران آبان ماه سال جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

همایش ملی شورای انجمن های علمی ایران برگزار می شود

پنجمین همایش ملی شورای انجمن های علمی ایران آبان ماه سال جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.
شورای انجمن های علمی ایران به نمایندگی از 350 انجمن علمی- تخصصی، پنجمین همایش ملی خود را با موضوع راه کارهای رسیدن به دانشگاه نسل سوم با حضور رؤسای انجمن ها و دانشگاه های گروه یک کشور، آبان ماه سال جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند.