یکشنبه 19 شهریور 1396 3086

اجرای نمایش دانشجویی "مرگ" در دانشگاه

پرفورمنس "مرگ" 25 تا 29 شهریورماه در ضلع شمالی مجموعه ورزشی، برای دانشگاهیان تربیت مدرس اجرا می شود.

اجرای نمایش دانشجویی

پرفورمنس مرگ 25 تا 29 شهریورماه در ضلع شمالی مجموعه ورزشی، برای دانشگاهیان تربیت مدرس اجرا می شود.
پرفورمنس مرگ پروژه عملی پایان نامه عرفان شیرنگی دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش است که با مشاوره ی مفهومی مصطفی ملکیان و مشاوره ی اجرایی دکتر مسعود دلخواه ، به مدت 5 شب، 25 تا 29 شهریورماه جاری ساعت 6:30 عصر در ضلع شمالی مجموعه ورزشی دانشگاه برای دانشگاهیان اجرا می شود.
پرفورمنس مرگ تجربه‌ای است تعاملی، بین گروه اجرایی و تماشاگرها (شرکت‌کننده‌ها) و بر پایه گفتگوی مستقیم، تفکر ارادی هر فرد و ایجاد خرد جمعی حول پدیده مرگ (بر اساس فضای آلاچیق‌ها) طراحی و آماده اجرا شده است. هدف این پروژه ایجاد ناامیدی و معنازدایی از زندگی برای مخاطب نیست، بلکه ایجاد واقع‌بینی نسبت به مسئله مرگ می باشد.