چهارشنبه 8 شهریور 1396 6632

دهمین دوره جایزه بزرگ زیست‌فناوری برگزار می‌شود

دهمین دوره جایزه بزرگ زیست‌فناوری، 27 آذرماه سال جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

دهمین دوره جایزه بزرگ زیست‌فناوری برگزار می‌شود

دهمین دوره جایزه بزرگ زیست‌فناوری، 27 آذرماه سال جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، دهمین دوره جایزه بزرگ بیوتکنولوژی را با حمایت صندوق سرمایه‌گذاری زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری 27 آذرماه سال جاری برگزار می کند.
دهمین دوره جایزه بزرگ زیست‌فناوری همزمان با هفته پژوهش با موضوعات «پزشکی»، «صنعت نفت»، «مهندسی شیمی»، «علوم پایه»، «کشاورزی» و« محیطزیست» برگزار می‌شود و طرح هایی مورد پذیرش قرار می گیرند که هم راستا با الویت های پژوهشی بیوتکنولوژی کشور بوده و حاصل مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا باشند. انجام پروژه در ایران و دارا بودن قابلیت صنعتی شدن از دیگر شرایط پذیرش طرح های ارسالی می باشد.
آخرین مهلت ارسال طرح ها 30 مهرماه است و متقاضیان می‌توانند پروژ های خود را به آدرس rdcb@modares.ac.ir ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی modares.ac.ir مراجعه کنند.

» دریافت پرسشنامه ثبت نام

» پوستر دوره