شنبه 24 تیر 1396 2938

همایش برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی

همایش برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی روز چهارشنبه بيست و هشتم تير ماه در دانشگاه برگزار مي شود.

همایش برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی

همایش برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی روز چهارشنبه بيست و هشتم تير ماه در دانشگاه برگزار مي شود.
با توجه به اینکه اخیرا گروه های توسعه آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاه‌ها ادغام شده اند، در این همایش شرح وظایف گروه ها مشخص خواهد شد و کارشناسان و صاحبنظران پیرامون تبیین سیاست های جدید گسترش آموزش عالی، ضرورت ها و فرصت های برنامه ریزی درسی در آموزش عالی، نوآوری در فرآیند تشکیلات برنامه ریزی درسی، طراحی رشته های جدید با تاکید بر تولید رشته های میان رشته ای به بیان نظرهای خود خواهند پرداخت.
همایش برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی با حضور وزیر علوم و قریب به 600 نفر از اساتید و صاحب نظران دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و همچنین مسئولان وزارت متبوع روز چهارشنبه بيست و هشتم تير ماه سال جاري از ساعت 8 الی 13 در سالن شهيد چمران دانشگاه برگزار می شود.