یکشنبه 28 خرداد 1396 3257

برگزاری دوره های آموزشی مهارتی در دانشگاه

دفتر آموزش های آزاد دانشگاه، دوره های آموزشی- مهارتی را باهدف افزایش مهارت های کاربردی و میزان اشتغال دانش آموختگان در تیرماه 96 برگزار می کند.

برگزاری دوره های آموزشی مهارتی در دانشگاه

دفتر آموزش های آزاد دانشگاه، دوره های آموزشی- مهارتی را باهدف افزایش مهارت های کاربردی و میزان اشتغال دانش آموختگان در تیرماه 96 برگزار می کند.
دفتر آموزش های آزاد دانشگاه، مجموعه ای از دوره های آموزشی- مهارتی طراحی و جهت بهره مندی دانشجویان برگزار می کند. در این راستا دوره خلق کسب و کار اینترنتی به شیوه زود فود به مدت 20 ساعت با شهریه یک میلیون و 500 هزار ریال، دوره کارگاه نبوغ شغلی به مدت 8 ساعت با شهریه 500 هزار ریال، دوره راه اندازی کسب و کار با جیب های خالی به مدت 20 ساعت با شهریه یک میلیون و 500 هزار ریال، دوره مهارت های شغلی و زندگی برای شغل اولی به مدت 20 ساعت با شهریه یک میلیون و 500 هزار ریال به مدرسی کیارش عباس زاده بنیان گذار تجارت الکترونیک غذا در ایران و دوره طراحی مدل کسب و کار ناب به مدت 8 ساعت با شهریه 500 هزار ریال به مدرسی احسان پرتو بنیان گذار ریتو در تیرماه 96 در دانشگاه برگزار می شود.
حضور در این دوره های آموزشی- مهارتی برای دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس شامل 20 درصد تخفیف می باشد و در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر ارائه می گردد.
علاقمندان می توانند برای ثبت نام با شماره تلفن های 82883221 و 82883052 تماس حاصل فرمایند.