دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 2279

برای پیشبرد برنامه های فرهنگی و اجتماعی تمام بخش های دانشگاه باید هماهنگ باشند

دکتر شهروز شریعتی مدیر PMO معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن اشاره به ماهیت دشوار کار فرهنگی بر ضرورت هماهنگی بین تمام بخش‌های دانشگاه برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید و تشویق به مشارکت و فراهم ساختن زمینه‌های کار جمعی را ضروری دانست و گفت: فرهنگ فضای تنفس است که در این فضا افراد مختلف با سلایق و باورهای متفاوت جمع می شوند.

برای پیشبرد برنامه های فرهنگی و اجتماعی تمام بخش های دانشگاه باید هماهنگ باشند

دکتر شهروز شریعتی مدیر PMO معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن اشاره به ماهیت دشوار کار فرهنگی بر ضرورت هماهنگی بین تمام بخش‌های دانشگاه برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید و تشویق به مشارکت و فراهم ساختن زمینه‌های کار جمعی را ضروری دانست و گفت: فرهنگ فضای تنفس است که در این فضا افراد مختلف با سلایق و باورهای متفاوت جمع می شوند.
دکتر شریعتی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی ضمن اشاره به این مهم که نگاه به تحول در دانشگاههای کشور، عمدتا آموزشی و پژوهشی است بر اهمیت تحول فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد وگفت: دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دانشگاه مولود انقلاب، بعد از دانش‌آموختگی باید بتوانند در جهت هویت بخشی به جامعه و نوآوری در آن بکوشند. در واقع، دانشگاه باید بتواند ارزش‌ها، نگرش‌ها و هنجارهای مورد نیاز جامعه و نسل‌های بعدی را در دانشجویان درونی کرده و آنها را افرادی خلاق، نوآور، آینده‌نگر و با دیدی گسترده و در عین حال پایبند و حساس نسبت به منافع، میراث فرهنگی و دینی کشور تربیت کند و مهارت‌های لازم را در آنها به وجود آورد. این در حالی است که نگاه به تحول در دانشگاههای کشور، عمدتا آموزشی و پژوهشی بوده و از منظر تحول فرهنگی و اجتماعی کمتر توجه شده است.
مدیر امور سیاست گذاری و برنامه ریزی معاونت فرهنگی و اجتماعی در تشریح مهمترین اقدامات انجام شده در راستای طرح تحول در آن معاونت اظهار داشت: معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با مطالعات و بررسی‌های متعدد میدانی و در پژوهشی که تحت عنوان «طرح جامع بررسی مسایل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس» انجام داد، دریافت که بخشی از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه دانشگاهی تفاوت‌های قابل تاملی دارد که بر این اساس باید اقدامات متنوع، اثربخش و جدیدی انجام شود.
دکتر شریعتی افزود: استفاده از نتایج پژوهش‌های دانشجویان (18 پایان‌نامه و رساله‌ دکتری) در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و همچنین استفاده از نتایج «کارگاه تحلیل وضعیت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس» با سه ماه کار مداوم گروهی متشکل از اعضای هیات علمی، کارمندان فعال در امور فرهنگی و دانشجویان دکتری آشنا با موضوعات فرهنگی دانشگاه، همگی نشان دهنده این نکته بود که ابتدا باید وضعیت موجود دانشگاه در حوزه‌ی فرهنگی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و سپس دورنمایی از وضعیت مطلوب مورد انتظار در حوزه دانشگاه ترسیم شود. در حال حاضر «سند راهبردی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه»، شامل اهداف مورد نظر در مسیر دست¬یابی به وضعیت مطلوب و راهبردها و برنامه‌های مشخصی است که می‌تواند دانشگاه را از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب مورد انتظار در حوزه‌ی فرهنگی و اجتماعی سوق دهد.
مدیر PMO معاونت فرهنگی و اجتماعی در خصوص مهمترین بسته های موفقیت فاز اول اجرای طرح تحول راهبردی تصریح کرد: مهمترین بسته‌های موفقیت این معاونت در فاز نخست، تحول انجمن‌های علمی دانشجویی و کانون‌های فرهنگی هنری(طرح پویش)، تدوین طرح جامع توانمندسازی،رشد و یادگیری مهارت‌های زندگی (طرح رویش)،تدوین طرح جامع ساماندهی اوقات فراغت دانشجویان(طرح سامان)، تدوین و اجرای طرح جامع افکار سنجی و تشخیص ذائقه فرهنگی دانشجویان (طرح پایش)و سرانجام تدوین طرح توسعه کرسی‌های آزاد اندیشی و اندیشه ورزی (طرح نگرش) بودند که در قالب این 5 طرح 7 بسته موفقیت در کنار یک بسته فراگیر طرح تحول،مجموعا 8 بسته برای نیمسال گذشته طراحی و اجرا شد؛ در اکثر بسته‌های موفقیت فاز اول اختتام حاصل شد اما دو بسته هنوز اختتام نیافته‌اند که مطابق برنامه‌ریزی موجود تا نیمه اسفند این دو بسته هم در فاز نخست اختتام خواهند یافت.
وی اقدامات انجام شده در فاز اول طرح تحول راهبردی را قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: در شش ماه گذشته اقدامات خوبی انجام شد که به واقع از جنس تحول بود. برای مثال جذب و توجیه تعداد قابل توجهی حامی از بین اعضای هیات علمی برای انجمن‌های علمی دانشجویی و برگزاری کارگاه‌های برخط مهارت زندگی، رویدادهای جدیدی برای معاونت فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود که در گذشته به این شکل مسبوق به سابقه نبود و تداوم این روند در فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اتفاقات خوبی را ایجاد می کند.
مدیر PMO معاونت فرهنگی و اجتماعی در ادامه برنامه نیمسال دوم معاونت مربوطه و مهمترین بسته های موفقیت آن را تشریح کرد و گفت: موج دوم تحول در انجمن‌های علمی دانشجویی، موج دوم طرح نگرش، موج دوم طرح پایش، اجرای بسته ایران زمین، اجرای بسته تحول نشریات دانشجویی و اجرای بسته کارآفرین از مهمترین بسته‌های موفقیت در نیم‌سال دوم هستند که برنامه‌ریزی و اجرای آنها آغاز شده و انتظار می‌رود که در این نیمسال نیز اتفاقات جدیدی از جنس تحول در معاونت فرهنگی و اجتماعی حادث شود.
دکتر شریعتی از ماهیت دشوار کار فرهنگی و اجتماعی به عنوان اصلی ترین مشکل موجود در روند اجرای برنامه های PMO فرهنگی نام برد و افزود: اصلی‌ترین مشکل، ماهیت دشوار کار فرهنگی و اجتماعی است. ماموریت اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی در طرح تحول دانشگاه، بسترسازی، فضاسازی و جریان‌سازی تعیین شده و از این جهت با ماموریت سایر معاونت‌ها، به لحاظ ماهوی متفاوت است. به بیان دیگر، سایر معاونت‌ها در قالب روال‌های راهبردی مشخص، بسته‌های موفقیت ملموس را در جهت تحقق روال راهبردی مربوط به معاونت خود تعریف و بر آن اساس اقدام به اجرای بسته‌های موفقیت می‌کنند، این در حالی است که این معاونت با مسائلی سروکار دارد که به سختی اجرا و اندازه‌گیری می شود و میزان محسوس پیشرفت واقعی در بسیاری موارد به درستی مشخص نیست و گاه محدویت‌های ناخواسته نیز به آن تحمیل می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که "با گذشت یک نیمسال از آغاز اجرای طرح تحول، مهم ترین اقدام معاونت فرهنگی و اجتماعی در تبیین امضای دانشگاه چه بوده است؟" گفت: تبیین امضای دانشگاه هرچند طبق طرح تحول بر عهده معاونت فرهنگی و اجتماعی گذاشته شده است اما به طور حتم این معاونت نمی‌تواند به تنهایی مدعی تبیین امضای دانشگاه باشد. آنچه که این معاونت در پی آن است ایجاد فضای دانشگاهی بانشاط، دوستدار علم، پایبند به مکارم اخلاق و نوآور است که به صورت مداوم این اولویت‌ها را در بسته‌های موفقیت پیگیری می کند. اما اینکه این اقدامات چگونه و چه زمانی محقق شوند، به طور دقیق مشخص نیست. آنچه کاملا مشخص است فقط ضرورت اجرای آنها برای ایجاد فرصت تجربه دانشگاهی متفاوت برای دانشجویان است.
دکتر شریعتی حمایت و پشتیبانی کارشناسان و حامیان بسته‌ها در معاونت فرهنگی و اجتماعی را رضایت بخش توصیف کرد و افزود: با وجود فشار مضاعفی که اجرای طرح تحول بلافاصله پس از اجرای سند راهبردی معاونت که در سال 1394 تدوین شد، ایجاد کرد، کارشناسان این معاونت توانستند به نحو نسبتا رضایت بخش از عهده مسئولیت برآیند و البته حامیان جدید این معاونت نیز کمک‌های فکری و اجرایی بسیاری را متحمل شدند که در اینجا از تمام تلاش‌های آنان سپاسگزارم.
وی در پایان بر ضرورت هماهنگی بین تمام بخش‌های دانشگاه برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید و اضافه کرد: کار فرهنگی و اجتماعی بر خلاف تصور، کاری بسیار دشوار و پیچیده است. فرهنگ فضای تنفس است و شما در این فضا با افرادی مختلف مواجه هستید که دارای سلایق و باورهای متفاوت هستند و به راحتی ممکن است به واسطه یک برخورد نسنجیده فضای فعالیت فرهنگی و اجتماعی را برای همیشه کنار گذارند و یا حاشیه‌های غیرقابل جبران و پرهزینه برای دانشگاه ایجاد کنند. هماهنگی بین تمام بخش‌های دانشگاه برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی یک ضرورت انکار ناپذیر است. بخش‌های مختلف دانشگاه نباید با این استدلال که متولی کار فرهنگی و اجتماعی گروه دیگری هستند، مسئولیت فرهنگی و اجتماعی خود را فراموش کنند. امضای دانشگاه یک کار جمعی است و اگر هر کدام از مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه یک لحظه از این اصل غفلت کنند، آسیب وارده به همان جامعه‌ای ضربه می زند که همه در آن زیست می‌کنیم. بنابراین تشویق به کار جمعی و فراهم ساختن زمینه‌های کار جمعی برای دانشجویان و ایجاد فرصت سعی و خطا برای آنان می‌تواند فردایی بهتر را برای کشور نوید دهد.