سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1396 2280

توجه به آموزش کیفی نه انتخاب و نه التزام، بلکه اجبار است

همزمان با دهه سرآمدی آموزش ، نشست علمی و هم اندیشی آموزش دانشگاهی یازدهم اردیبهشت ماه جاری با حضور دکتر مجتبی شريعتي نياسرمعاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، هیأت رئیسه و اعضاء هیأت علمی دانشگاه در سالن اجتماعات شهید مطهری برگزار شد.

همزمان با دهه سرآمدی آموزش ، نشست علمی و هم اندیشی آموزش دانشگاهی یازدهم اردیبهشت ماه جاری با حضور دکتر مجتبی شريعتي نياسرمعاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، هیأت رئیسه و اعضاء هیأت علمی دانشگاه در سالن اجتماعات شهید مطهری برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر جلالی معاون آموزشی دانشگاه ضمن اشاره به چشم انداز دانشگاه تربیت مدرس و رسالت تنها دانشگاه تحصیلات تکمیلی کشور، به تبیین مأموریت های آموزش در برنامه راهبردی دانشگاه پرداخت و گفت: برای رسیدن به چشم انداز دانشگاه به یک نقشه راه احتیاج داشتیم که با صرف زمانی بیش از یکسال برنامه طرح تحول راهبردی دانشگاه تدوین شد. در حوزه آموزش 10 روال راهبردی شامل: سرآمدی آموزش و ایجاد توازن بین آموزش و پژوهش، پویایی و بالندگی مستمر اعضاء هیأت علمی، نظام مندی توسعه آموزشی دانشگاه، دوره های آموزشی مشترک بین المللی، هوشمندی در پذیرش دانشجویان برتر، اثرگذاری متقابل آموزش و اشتغال، روان سازی سیستم و فرایندها، توسعه اقتصاد پایدار آموزشی، آموزش ترکیبی و همچنین گسترش فعالیت های انجمن دانش آموختگان تعیین گردید.

در نشست علمی و هم اندیشی

وی افزود: این 10 روال در محورهای شش گانه ی تمرکز بر مشتری، تعالی عملیات، پایداری سیستم، رشد توانمندی مالی، ارتباط با محیط و جامعه و نوآوری در عملیات دنبال شد و بر اساس آن در فاز نخست طرح تحول راهبردی در حوزه آموزش 5 بسته موفقیت تعریف، اجرا و خاتمه یافت. در موج دوم نیز 22 بسته موفقیت تعریف شده و در حال اجرا می باشد.
دکتر جلالی آموزش را زیربنای پژوهش و پژوهش را پایه فناوری و در نهایت کارآفرینی و اشتغال دانست و از آموزش به عنوان موتور محرکه بخش های دیگر نام برد و گفت: در دنیای امروز توجه به آموزش نه انتخاب و نه التزام، بلکه اجبار است. درست است که آموزش در گذر زمان تغییراتی داشته اما همواره از اهمیت بسیار برخوردار بوده است. بدون توجه به کیفیت دانشگاه که با آموزش کیفی ایجاد می شود، نمی توان نسلی هوشمند و کارامد تربیت کرد. با آموزش کیفی استعدادها شناخته و خلاقیت ها بروز می کند.
وی در ادامه تأکید کرد: در مسیر رسیدن به سرآمدی آموزش با چالش های بسیاری مواجه هستیم. اما یکی از آنها بحث تمرکززدایی و تفویض اختیار امور اجرایی از ستاد به صف در دانشگاه ها و وزارت علوم است.
معاون آموزشی دانشگاه در تشریح وضعیت موجود اظهار داشت: در حال حاضر فعالیت های میان رشته ای ناکافی و در ایجاد ارتباط مناسب با سایر دانشگاه های بین المللی ضعف داریم. همچنین شیوه تدریس حضوری به صورت سنتی است و در این راستا از فناوری بهره گیری کافی نداریم. برنامه های آموزشی جهت توسعه مهارت های اساتید نیز به هنگام نمی باشد. برای رسیدن به سرآمدی آموزش باید به آموزش ترکیبی و برگزاری دوره های آموزشی مشترک بین المللی بیشتر بپردازیم.

در نشست علمی و هم اندیشی

دکتر مهرعلیزاده عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در بخش دیگری از این نشست با موضوع تعالی یا تقابل کیفیت آموزش با ایده دانشگاه به سخنرانی پرداخت.
وی گفت: هم اکنون دانشگاه حقیقت طلب در دیدگاه ایجابی جای خود را به دانشگاه در خدمت دولت-ملت در دیدگاه سلبی داده است. دانشگاه ها در این وضعیت نمی توانند تعالی مد نظر ایده دانشگاه را عینیت ببخشند. در حال حاضر با آشفتگی در بدنه دانشگاه مواجه هستیم که به آشفتگی نظام اعضاء هیأت علمی، بی هویتی سازمان و مدیریت دانشگاه، تغییرات نظام ورود و خروج دانشجویان، گسست و تخریب نظام برنامه درسی و قطع ارتباطات بین المللی دانشگاه منجر می شود. راهکار خروج از تقابل کیفیت آموزشی در برگشت به ایده دانشگاه نهفته است و در این راستا باید مأموریت وزارت علوم، مأموریت دانشگاهها، گروه های آموزشی و اعضاء هیأت علمی تغییر کند.
نشست علمی و هم اندیشی آموزش دانشگاهی با سخنرانی دکتر مهرمحمدی در خصوص شاخص های استاد سرآمد در آموزش دانشگاهی، سخنرانی دکتر فراستخواه با عنوان زخم ها/ ناخوشی های آموزش دانشگاهی و برگزاری میزگرد و بحث و تبادل نظر اعضاء هیأت علمی پایان یافت.