شنبه 26 فروردین 1396 1873

برگزاري همايش پياده روي در دانشگاه به مناسبت هفته سلامت

به مناسبت هفته سلامت ( 2-8 ارديبهشت ماه) برنامه هايي از سوي انجمن علمي دانشجويي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت و كارگروه فرهنگي دانشكده علوم پزشكي برگزار مي شود.

برگزاري همايش پياده روي در دانشگاه به مناسبت هفته سلامت

به مناسبت هفته سلامت ( 2-8 ارديبهشت ماه) برنامه هايي از سوي انجمن علمي دانشجويي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت و كارگروه فرهنگي دانشكده علوم پزشكي برگزار مي شود.
برپايي غرفه سلامت به مدت سه روز از دوم تا چهارم ارديبهشت ماه و برگزاري همايش پياده روي در روز سوم ارديبهشت ماه از برنامه هاي انجمن آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت به مناسبت هفته سلامت مي باشد.
گفتني است شعار هفته سلامت سال 1396، زندگي سالم، با نشاط و اميد مي باشد.