دوشنبه 25 بهمن 1395 2269

راه اندازي سامانه دريافت مجوز تردد خودرو در دانشگاه

نشست شوراي اداري و مالي دانشگاه با حضور معاون پشتيباني و منابع انساني، مدير امور اداري، مديران تشكيلات و بهبود روش ها، امور مالي، بودجه و معاونان اداري و مالي دانشكده ها و نمايندگان معاونت ها بيست و چهارم بهمن ماه برگزار شد.

راه اندازي سامانه دريافت مجوز تردد خودرو در دانشگاه

نشست شوراي اداري و مالي دانشگاه با حضور معاون پشتيباني و منابع انساني، مدير امور اداري، مديران تشكيلات و بهبود روش ها، امور مالي، بودجه و معاونان اداري و مالي دانشكده ها و نمايندگان معاونت ها بيست و چهارم بهمن ماه برگزار شد.
در ابتداي اين نشست رسول اندايش مدير دفتر تشكيلات و بهبود روش ها گزارشي از پيشرفت برنامه تحول راهبردي معاونت پشتيباني در نيمسال اول و بسته هاي نيمسال دوم ارائه كرد.
وي در خصوص 5 روال فعال در نيمسال اول شامل روان سازي و تسهيل فرآيند دانشگاه با تاكيد بر كاهش بروكراسي و استفاده از سيستم هاي يكپارچه، توسعه سرمايه انساني دانشگاه با تمركز بر بين المللي شدن دانشگاه، توسعه فضاهاي فعاليت دانشجويي، تقويت پايداري زيست محيطي دانشگاه و برنامه جامع نگهداري فضاهاي كالبدي، پايداري اقتصادي دانشگاه و افزايش دارايي هاي موقوفه دانشگاه و نيز بسته هاي مربوط به هر يك از روال ها توضيحاتي را عنوان كرد.
وي افزود: مديريت امور اداري در بسته مربوط به روال ايجاد و پايش پرونده سلامت كاركنان، اساتيد و دانشجويان با معاونت دانشجويي همكاري مي نمايد.
در ادامه دكتر محمد زاده معاون پشتيباني و منابع انساني دانشگاه در سخناني به ساماندهي پاداش كاركنان و توزيع صحيح آن از سوي مديران تاكيد كرد و گفت: پاداش عمومي كاركنان طبق برنامه هر 6 ماه يكبار پرداخت مي شود كه پاداش 6 ماهه اول سال 95 پرداخت شد و پاداش 6 ماهه دوم نيز به زودي پرداخت مي شود. مبلغ اين پاداش براي كارمندان رسمي، پيماني و قرارداري به طور متوسط 250 هزار تومان و براي كاركنان شركتي 200 هزار تومان مي باشد كه اين مبالغ در اختيار معاونان اداري و مالي دانشكده ها قرار مي گيرد و آنان بايد با اعمال مديريت صحيح، اين پاداش ها را به طور صحيح و بر اساس رضايت شغلي از هر يك از كارمندان به آنان پرداخت كنند.
وي تصريح كرد: ‌پاداش 6 ماهه كارمندان به هيچ وجه نبايد به عنوان يك حق مسلم از سوي آنان مورد مطالبه قرار گيرد و ميزان پرداختي پاداش ها بر اساس ميزان تلاش و فعاليت مفيد كارمندان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
معاون پشتيباني و منابع انساني دانشگاه افزود: در خصوص پرداختي هاي مربوط به پرديس دانشگاه نيز همين مورد بايد مورد توجه قرار گيرد و افرادي كه با امور پرديس سروكار ندارند نبايد از اين پاداش بهره مند شوند.
در ادامه دكتر نصيري مدير امور اداري دانشگاه در خصوص سامانه صدور كارت شناسايي اساتيد توضيحاتي را عنوان كرد.
وي اظهار داشت: اعضاي هيات علمي جهت ثبت نام در اين سامانه بايد از طريق سايت دانشگاه، بخش خدمات بر خط، وارد سامانه صدور كارت شناسايي اساتيد شوند و در آنجا ثبت نام كنند تا كارت شناسايي براي آنان صادر شود. تا كنون 350 نفر در سامانه ثبت نام كرده اند و 250 كارت نيز صادر شده و از تمامي اعضاي هيات علمي خواهشمنديم نسبت به ثبت نام در اين سامانه اقدام نمايند.
در ادامه دكتر محمد زاده با اشاره به راه اندازي سامانه دريافت مجوز تردد خودرو به دانشگاه تصريح كرد: ما با معضل بزرگ پارك ماشين همكاران در دانشگاه مواجه هستيم و روزانه بيش از 1500 متقاضي ورود به دانشگاه داريم ولي فقط حدود 440 جاي پارك مجاز ماشين در دانشگاه وجود دارد كه ما در حال ساماندهي اين امر هستيم و اصلاحاتي نيز بايد در بخشي از معابر دانشگاه صورت گيرد .
وي افزود: پس از اعلام مديريت امور اداري، همكاران دانشگاهي بايد با ورود به سامانه دريافت مجوز تردد خوردو نسبت به اين امر اقدام نمايند و پس از تكميل فرآيند ثبت نام، به همراه خودروي خود به حراست دانشگاه مراجعه و آرم را دريافت و بر روي خودرو نصب كنند.
معاون پشتياني و منابع انساني دانشگاه همچنين با اشاره به اجراي پروژه فاضلاب دانشگاه در آينده نزديك،‌ پيشاپيش از دانشگاهيان به دليل برخي از مشكلاتي مربوط به عبور و مرور و ... كه به سبب اجراي اين پروژه ايجاد مي شود عذرخواهي كرد و خواهان همكاري و همراهي هرچه بيشتر دانشگاهيان در جهت اجراي اين پروژه شد.