دوشنبه 18 بهمن 1395 3170

اجلاسيه نهايي طرح نامه علمی كرسي نظريه پردازي دانشگاه برگزار مي شود

اجلاسیه نهایی طرح نامه علمی كرسي نظريه پردازي با موضوع "محله، پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد(با عملکردهای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی) در شهر ایرانی اسلامی" برگزار مي شود.

اجلاسيه نهايي طرح نامه علمی كرسي نظريه پردازي دانشگاه برگزار مي شود

اجلاسیه نهایی طرح نامه علمی كرسي نظريه پردازي با موضوع "محله، پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد(با عملکردهای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی) در شهر ایرانی اسلامی" برگزار مي شود.
اين اجلاسيه روز چهارشنبه بيستم بهمن ماه از ساعت 9 تا 11 با سخنراني دكتر محمد رضا پورجعفر از دانشکده هنر ومعماری و باحضور سه نفر ازشورای داوران وسه نفر ازشورای ناقدان کرسی ها درسالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد برگزار مي شود.