دوشنبه 11 بهمن 1395 3028

اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی

اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی با عنوان «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی» 23 الی 25 بهمن ماه 1395 در دانشگاه برگزار می شود.

اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی

اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی با عنوان «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی» 23 الی 25 بهمن ماه 1395 در دانشگاه برگزار می شود.

اين گردهمايي از سوي دانشگاه تربیت مدرس با مشارکت دانشگاه استراسبورگ فرانسه، مرکز آموزش بین المللی تامین مالی اسلامی مالزی، دانشگاه دورهام انگلستان، با حمایت علمی بانک توسعه اسلامی و با همکاری دانشگاه های برتر کشور برگزار می گردد.
مقاله های این گردهمایی به جنبه های نظری و کاربردی بانکداری و تامین مالی اسلامی می پردازد. همچنین در روز سوم گردهمایی (25 بهمن 1395) چهار کارگاه تخصصی با عناوين نقش بانکداری اسلامی در اشتغال و کارآفرینی، مطالبات معوق، تجربیات و چالش های پیاده سازی بانکداری اسلامی و کارگاه مدیریت تغییر و بانکداری اسلامی برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری اين گردهمايي آشنایی با آرا و عقاید دانشمندان مراکز معتبر جهان در این حوزه، نزدیک کردن عقاید متخصصان تامین مالی اسلامی، جهت دار کردن پژوهش های پراکنده و تدوین مدلی ریاضی، جامع نگر و یکپارچه برای بانکداری و تامین مالی اسلامی مي باشد.
مفاهیم بنیادی و ارکان تامین مالی اسلامی در دیدگاه کل نگر، پیش درآمدی بر مدلسازی بانکداری اسلامی،تنظیم گری و مقررات در تامین مالی اسلامی،جنبه های اقتصادی، قانونی و اخلاقی بانکداری و تامین مالی اسلامی و تجربیات و چالش های اجرایی بانکداری وتامین مالی اسلامی در کشورهای مختلف از جمله محورهاي اين گردهمايي مي باشد.