دوشنبه 27 دی 1395 1904

برگزاری دوره آموزشی "علوم و فنون تشریفات و کد رفتار بین المللی" در دانشگاه

دوره آموزشی "علوم و فنون تشریفات و کد رفتار بین المللی" با حضور 60 شرکت کننده بیست و ششم دیماه در مرکز آموزش های کارکنان برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی

دوره آموزشی "علوم و فنون تشریفات و کد رفتار بین المللی" با حضور 60 شرکت کننده بیست و ششم دیماه در مرکز آموزش های کارکنان برگزار شد.
واحد آموزش کارکنان دانشگاه در راستای برنامه های معاونت پشتیبانی و منابع انسانی در پیشبرد طرح تحول راهبردی دانشگاه و به درخواست مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی، دوره آموزشی "علوم و فنون تشریفات و کد رفتار بین المللی" را در دو جلسه به مدت چهار ساعت برگزار می کند.
در نخستین جلسه ارائه این دوره آموزشی که به منظور آموزش بخشی از کارکنان در حوزه فعالیت های علمی و بین المللی برگزار شد، دکتر محمد رییسی مدیر کل سابق تشریفات وزارت امور خارجه و مدرس دوره به تعریف پروتکل (آئین تشریفات) و اهمیت و جایگاه آن در روابط بین المللی پرداخت.
وی ضمن تأکید بر نقش دیپلماسی در روابط بین کشورها، جلوگیری از جنگ ها، برقراری امنیت و صلح، ویژگی ها و وظایف یک دیپلمات خوب را برشمرد.
دکتر رییسی در ادامه به انواع تشریفات و تفاوت آن با آداب اجتماعی اشاره و بر لزوم رعایت آداب و رسوم میهمانان بین المللی تأکید کرد. همچنین در خصوص اهمیت جایگاه پرچم و نام کامل و رسمی کشورها در مراودات بین المللی، استفاده از عناوین درست و کامل اشخاص، اصطلاحات و نام سازمان های تخصصی بین المللی، پوشش و لباس رسمی در ملاقات های بین المللی توضیحاتی ارائه کرد.
وی در پایان نحوه استقبال، آداب معاشرت، جایگاه استقرار در سالن ملاقات و نحوه پذیرایی از میهمانان بین المللی را برای شرکت کنندگان در دوره تشریح کرد.