دوشنبه 6 دی 1395 2817

سخنراني علمي با موضوع ارتباط موثر صنعت و دانشگاه برگزار مي شود

سخنراني علمي با موضوع ارتباط موثر صنعت و دانشگاه با سخنراني دكتر عباس علي آبادي رييس هيات مديره و مدير عامل گروه صنعتي مپنا برگزار مي شود.

سخنراني علمي با موضوع ارتباط موثر صنعت و دانشگاه برگزار مي شود

سخنراني علمي با موضوع ارتباط موثر صنعت و دانشگاه با سخنراني دكتر عباس علي آبادي رييس هيات مديره و مدير عامل گروه صنعتي مپنا برگزار مي شود.
اين مراسم روز دوشنبه ششم دي ماه از ساعت 15 الي 16 در اتاق 351 دانشكده مهندسي مكانيك به همت دانشكده مهندسي مكانيك و انجمن علمي دانشجويي مهندسي مكانيك دانشگاه برگزار مي گردد.