یکشنبه 21 آذر 1395 3226

دوره آموزشي "مديريت و برنامه ريزي كسب و كارهاي كوچك " برگزار مي شود

از سري دوره هاي آموزش كارآفريني، دوره مديريت و برنامه ريزي كسب و كارهاي كوچك برگزار مي شود.

دوره آموزشي

از سري دوره هاي آموزش كارآفريني، دوره مديريت و برنامه ريزي كسب و كارهاي كوچك برگزار مي شود.
مدرس اين دوره كه به همت مركز كارآفريني دانشگاه و شبكه كارآفريني كشور برگزار مي شود، دكتر اسدالله كردنائيج مدير مركز مطالعات مديريت دانشگاه مي باشد.
اين دوره آموزشي روز چهارشنبه 24 آذر ماه از ساعت 13 الي 19 در سالن علامه جعفري دانشكده علوم انساني برگزار مي گردد.
علاقه مندان جهت ثبت نام مي توانند به مركز كارآفريني دانشگاه واقع در طبقه همكف دانشكده علوم انساني اتاق 120 مراجعه نمايند.
گفتني است به افرادي كه به طوركامل در اين دوره شركت نمايند گواهينامه اعطا مي گردد.