دوشنبه 15 آذر 1395 2715

برگزاری دوره آموزش کارآفرینی با عنوان قوانین حقوقی شرکت ها

مرکز کارآفرینی دانشگاه با همکاری شبکه کارآفرینی کشور (پیک کارآفرین) دوره های آموزش کارآفرینی برگزار می کند.

مرکز کارآفرینی دانشگاه با همکاری شبکه کارآفرینی کشور (پیک کارآفرین) دوره های آموزش کارآفرینی برگزار می کند.
بر این اساس دوره آموزش کارآفرینی با عنوان قوانین حقوقی شرکت ها با هدف آشنایی با انواع شرکت ها، قوانین بیمه و مالیات، به مدرسی دکتر گودرزی شانزدهم و بیست و سوم آذرماه از ساعت 14 تا 18 در سالن میرحسنی واقع در طبقه چهارم دانشکده علوم انسانی برگزار می گردد.
این دوره ها با هدف آشنایی اولیه دانشجویان و اساتید دانشگاه با مهارت های عمومی کارآفرینی طرح ریزی شده است.
گفتنی است به کسانی که به طور کامل در هر دوره (عنوان) شرکت نمایند، گواهینامه اعطاء خواهد شد. علاقمندان می توانند برای ثبت نام به مرکز کارآفرینی دانشگاه واقع در طبقه همکف دانشکده علوم انسانی مراجعه کنند.