سه‌شنبه 9 آذر 1395 3905

مدرسه نظریه ارگودیک و سیستم های دینامیکی -گروه ریاضی محض

گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه با همکاری ICTP (The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics) مرکز بین المللی فیزیک نظری در ایتالیا، دو گردهمایی بین المللی در حوزه ریاضی با عنوان های "پیش مدرسه نظریه ارگودیک و سیستم¬های دینامیکی " و " مدرسه و کنفرانس نظریه ارگودیک و سیستم های دینامیکی" برگزار می کند.

 مدرسه نظریه ارگودیک و سیستم های دینامیکی -گروه ریاضی محض

گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس، مدرسه بین المللی در حوزه ریاضی با عنوان " مدرسه نظریه ارگودیک و سیستم¬های دینامیکی" با هدف برگزاری کارگاه هایی به منظور تدریس مواد درسی پیشرفته در زمینه سیستم های دینامیکی و نظریه ارگودیک برای آماده سازی پژوهشگران این زمینه برای انجام پژوهشهای عمیق ریاضی، 13 تا 17 فوریه 2017 برابر با 25 تا 29 بهمن ماه سالجاری در دانشگاه برگزار می نماید. این مدرسه زیر نظر آقای دکتر خسرو تاجبخش برگزار می شود.

برای جزئیات بیشتر و ثبت نام در این مدرسه به وب سایت رسمی "مدرسه نظریه ارگودیک و سیستم¬های دینامیکی" مراچعه شود.