یکشنبه 7 آذر 1395 2812

دوره آموزش کارآفرینی با عنوان تامین مالی و قوانین بانکی

مرکز کارآفرینی دانشگاه با همکاری شبکه کارآفرینی کشور (پیک کارآفرین) دوره های آموزش کارآفرینی برگزار می کند. بر این اساس دوره آموزش کارآفرینی با عنوان تامین مالی و قوانین بانکی سیزدهم و بیستم آذرماه در سالن میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار می گردد.

دوره آموزش کارآفرینی با عنوان تامین مالی و قوانین بانکی

مرکز کارآفرینی دانشگاه با همکاری شبکه کارآفرینی کشور (پیک کارآفرین) دوره های آموزش کارآفرینی برگزار می کند. بر این اساس دوره آموزش کارآفرینی با عنوان تامین مالی و قوانین بانکی سیزدهم و بیستم آذرماه در سالن میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار می گردد.
این دوره ها با هدف آشنایی اولیه دانشجویان و اساتید دانشگاه با مهارت های عمومی کارآفرینی طرح ریزی شده است. برگزاری دوره های تخصصی، دوره های مهارت های شغلی و دوره های هدفمند آموزش کارآفرینی نیز از جمله دیگر برنامه های آموزشی مرکز کارآفرینی دانشگاه و شبکه کارآفرینی کشور می باشد.
شایان ذکر است به کسانی که به طور کامل در هر دوره (عنوان) شرکت نمایند، گواهینامه اعطاء خواهد شد. علاقمندان می توانند برای ثبت نام به مرکز کارآفرینی دانشگاه واقع در طبقه همکف دانشکده علوم انسانی مراجعه کنند.