شنبه 2 شهریور 1398 804

نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس 1 به 10 است

رییس دانشگاه از برنامه این دانشگاه برای افزایش هیات علمی و افزایش نسبت استاد به دانشجو خبر داد و گفت: نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس ۱ به ۱۰ می شود.

نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس 1 به 10 است

دکتر احمدی در گفتگویی، با اشاره به اینکه نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس در رتبه یک یا دو بین دانشگاه های کل کشور قرار دارد، اظهار داشت: در حال حاضر نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس یک به ۱۲ است؛ در حالی که این نسبت در دانشگاه های بزرگ یک استاد به ۲۵ و یا حتی ۳۰ دانشجو است که بیشتر در مقاطع کارشناسی است.
رییس دانشگاه با اشاره به اینکه در تلاش هستیم به ازای هر ۱۰ دانشجو یک استاد داشته باشیم، افزود: در افق ۱۰ ساله طرح راهبردی دانشگاه یعنی در سال ۱۴۰۴، هدف ما داشتن هزار هیات علمی در مقابل ۱۰ هزار دانشجوی ایرانی و ۲ هزار دانشجوی خارجی است. در حال حاضر ۷۰۰ عضو هیات علمی در دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.
دکتر احمدی با بیان این مطلب که اقداماتی برای جذب اساتید جدید آغاز شده است، گفت: دانشگاه تربیت مدرس برای استخدام اساتید بسیار سخت گیرانه عمل می کند؛ به طور مثال یکی از شروط ما برای استخدام این است که آن ها باید دو مقاله Q۱ داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه این دانشگاه سالانه حدود ۳۵ استاد استخدام می کند، گفت: هر سال حدود ۱۰ استاد در این دانشگاه بازنشسته می شوند.