چهارشنبه 2 مرداد 1398 500

ارزیابی پذیرش شرکتهای فناور محور در تعامل با اساتید دانشگاه

پارک علم و فناوری مدرس در راستای افزایش تعاملات علمی و پژوهشی دانشگاه با صنعت، پذیرش شرکت های فناور محور دارای سابقه همکاری با اساتید دانشگاه را ارزیابی می کند.

ارزیابی پذیرش شرکتهای فناور محور در تعامل با اساتید دانشگاه

بنا بر اعلام پارک علم و فناوری دانشگاه، بخش مؤسسات پارکی در نظر دارد به منظور افزایش تعاملات علمی و پژوهشی دانشگاه با صنعت، نسبت به ارزیابی پذیرش شرکت های فناور محور دارای سابقه همکاری تحقیقاتی و پژوهشی با اساتید دانشگاه، اقدام کند.
بر این اساس از اعضای هیأت علمی دانشگاه که سابقه همکاری با شرکت های مذکور را دارند تقاضا می شود تا 25 مردادماه 98 اطلاعات خود شامل؛ نام شرکت، زمینه همکاری و سایر مشخصات فردی خود را به نشانی m.p.institutes@gmail.com ارسال کنند. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت پارک علم و فناوری مدرس مراجعه کنند.