یکشنبه 23 تیر 1398 650

فرایند پذیرش دانشجویان بین المللی با سرعت بیشتری انجام می شود

رییس واحد بین الملل از افزایش چند برابری جذب دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه خبر داد و خواستار چابک سازی فرایندها، ساماندهی شهریه ها و ایجاد خوابگاه مناسب برای این دانشجویان شد.

فرایند پذیرش دانشجویان بین المللی با سرعت بیشتری انجام می شود

دکتر شجاع الساداتی رییس واحد بین الملل در نشست شورای دانشگاه آخرین وضعیت جذب دانشجویان بین المللی را تشریح کرد و گفت: بین المللی شدن دانشگاه ها و جذب دانشجوی بین المللی یک انتخاب نیست بلکه یک تکلیف است که در برنامه 5 ساله ششم توسعه مصوب شده و باید دانشگاه های کشور تا پایان این برنامه، حدود 70 هزار دانشجوی بین المللی داشته باشند که طبق بررسی های صورت گرفته سهم پیشنهادی برای دانشگاه تربیت مدرس، 1544 دانشجوی بین المللی است. در حال حاضر 130 دانشجوی بین المللی در دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تحصیل هستند و ما باید هوشیار باشیم و بتوانیم برای جذب دانشجویان مستعدی که در کشورهای همسایه داریم به خوبی استفاده نماییم.
وی افزود: در حال حاضر شروع فرایند پذیرش دانشجویان بین المللی از واحد بین الملل انجام می شود و سپس جهت بررسی به دانشکده ها ارسال می‏شود که دانشکده ها 3 هفته فرصت دارند تا پرونده علمی دانشجو را بررسی و نتیجه را به واحد بین الملل ارسال نمایند که با توجه به افزایش حجم تقاضا، این زمان باید کوتاه تر شود تا در صورت حائز شرایط بودن دانشجو به معاونت آموزشی برای صدور پذیرش نهایی اقدام شود. در شرایط حاضر رقابت جدی بین دانشگاه های سطح یک در جذب دانشجوی بین المللی وجود دارد لذا باید به گونه ای عمل شود که در این رقابت به اهداف خود نائل شویم.
رییس واحد بین الملل دانشگاه تصریح کرد: امسال آمار دانشجویان بین المللی متقاضی برای تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس به ویژه از کشور عراق نسبت به سال گذشته افزایش چند ده برابری داشته است که این امر با توجه به اضافه شدن دانشگاه تربیت مدرس در فهرست ده دانشگاه ایرانی مورد تایید وزارت علوم عراق صورت گرفته است.
دکتر شجاع الساداتی خاطر نشان کرد: باید از این فرصت تاریخی نهایت استفاده را ببریم.
وی اختصاص فضای اداری مناسب و متمرکز به تمام امور بین الملل و مرکز آموزش زبان فارسی، چابک سازی فرایندها، ساماندهی شهریه ها، ایجاد خوابگاه مناسب برای دانشجویان خارجی و ورود معاونت فرهنگی در برنامه ریزی دانشجویان بین الملل را از جمله اقدامات مهم جهت بهبود وضعیت جذب دانشجوی بین الملل در دانشگاه عنوان کرد.