یکشنبه 23 تیر 1398 874

برگزاری نخستین نمایشگاه "فرصت های ساخت داخل و رونق تولید"

نخستین نمایشگاه "فرصت های ساخت داخل و رونق تولید" 27 تا 30 تیرماه 98 برگزار می شود.

برگزاری نخستین نمایشگاه

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید را از 27 تیرماه 98 به مدت 4 روز در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می کند.
این نمایشگاه در راستای پویش ملی نهضت ساخت داخل و با هدف رونق تولید و شناسایی و داخلی سازی نیاز های صنایع کشور در حوزه های خودرو و قطعات، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، صنایع دریایی، لوازم خانگی ، مخابرات و نفت، گاز و پتروشیمی برگزار می شود.