یکشنبه 16 تیر 1398 3116

دانشگاه تربیت مدرس برای نخستین بار، رتبه اول دانشگاه های ایران در «نیچر ایندکس» را از آن خود کرد

دانشگاه تربیت‌مدرس در رتبه بندی‌ جدید "نیچر ایندکس" برای نخستین بار موفق شد رتبه‌ی اول دانشگاه‌های ایران را به دست آورد.

دانشگاه تربیت مدرس برای نخستین بار، رتبه اول دانشگاه های ایران در «نیچر ایندکس» را از آن خود کرد

آخرین گزارش رتبه بندی‌ نیچر ایندکس" نشان می دهد، دانشگاه تربیت مدرس موفق به کسب جایگاه یازدهم دانشگاه‌های برتر منطقه‌ی غرب آسیا و رتبه اول دانشگاه های کشور شد.
نیچر ایندکس هر سال به رتبه‌بندی موسسات و دانشگاه های جهان بر پایه دستاوردهای با کیفیت پژوهشی آنها می‌پردازد و با شمارش تعداد مقاله‌های پدیدآوران در نشریه‌های نمایه‌شده‌ خود، امکان رتبه‌بندی و مقایسه‌ی کشورها را بر پایه سه سنجه کلیدی شامل؛ شمار مقاله‌ها (AC)، شمار کسری (FC)، و شمار کسری وزنی (WFC)، فراهم می‌آورد.
شمار مقاله‌ها یعنی تعداد مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌ها بدون توجه به شمار پدیدآوران؛ شمار کسری سهم مشارکت هر پدیدآور در نگارش یک مقاله را محاسبه می‌کند، کل امتیاز شمار کسری یک مقاله برابر با یک است، یعنی اگر ۱۰ نفر در نگارش یک مقاله شرکت کرده باشند شمار کسری هر پدیدآور برابر با یک دهم است؛ و شمار کسری وزنی به شمار کسری وزن اختصاص می‌دهد. شمار کسری وزنی ویرایش اصلاح‌شده شمار کسری است.
گفتنی است "نیچر ایندکس برای نخستین بار در سال 2013 به رتبه‌بندی موسسات و دانشگاه های جهان اقدام کرد.