دوشنبه 10 تیر 1398 813

انتشار نتایج مثبت پژوهش دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه

گزارش نوآوری محمدرضا فرخ نیا دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه، به عنوان یک گزارش علمی قابل توجه ۱۳۹۸بر روی سایت رسمی دانشگاه اوتریخت قرار گرفت.

انتشار نتایج مثبت پژوهش دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه

گزارش نوآوری محمدرضا فرخ نیا دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس که با راهنمایی دکتر جواد حاتمی بخشی از رساله دکتری خود را در دانشگاه اوتریخت هلند انجام داده است، به عنوان یک گزارش علمی قابل توجه در تاریخ اول خرداد ۱۳۹۸ بر روی سایت رسمی دانشگاه اوتریخت قرار گرفت. در این پژوهش «تأثیر مدلسازی محاسباتی بر میزان یادگیری علوم» مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مثبت آن گزارش شده است و در مجله Computers and Education در نوبت انتشار است.
گزارش پژوهش انجام گرفته توسط محمدرضا فرخ نیا، دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس تهران، در دانشگاه اوترخت کشور هلند؛ بعنوان یک پژوهش علمی قابل توجه و نظام مند در تاریخ اول خرداد ماه سال 1398، بر روی سایت رسمی این دانشگاه قرار گرفت. محمدرضا فرخ نیا، دانشجوی دکتری ورودی سال 1393 (فارغ التحصیل سال 1398) بدنبال تز دکتری خود و با تمرکز بر حوزه آموزش فیزیک و طراحی محیط یادگیری حمایت کننده از یادگیری معنادار دانش آموزان تحت راهنمایی دکتر جواد حاتمی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، در سال 1397 بعنوان محقق دوره فرصت مطالعاتی در موسسه پژوهشی فرودنتال دانشگاه اوترخت شروع به کار نمود. او همزمان با پیشبرد مطالعات تکمیلی خود در رابطه با موضوع تز دکتری، در این دوره تحت راهنمایی سوپروایزر خود، پرفسور ووتر ون یولینگِن، توانست دو مطالعه نظری و تجربی در رابطه با محیطهای یادگیری مبتنی بر مدلسازی را به انجام برساند. در بعد نظری، او با تمرکز بر اهمیت یادگیری فعال دانش آموزان در کلاسهای درس علوم، مطالعه نظام مندی را با مرور بیش از 40 مقاله به روز در حوزه انیمیشن های طراحی شده توسط دانش آموزان انجام داده است که نتایج این مطالعه در قالب یک مقاله در مجله کامپیوتر و آموزش سابمیت شده است. همچنین در بعد تجربی و با در اختیار داشتن امکانات پژوهشی آن موسسه، مطالعاتی را در رابطه با تاثیر طراحی و توسعه انیمیشن ها از طریق تکنیک «استاپ موشن» توسط دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد فیزیک در دانشگاه اوترخت را بر کیفیت نوع خاصی از مهارت استدلالی آنها، یعنی مهارت استدلالی مکانستیک، مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش در آزمایشگاه آموزش و یادگیری این دانشگاه صورت پذیرفته است و فراهم آورنده تمامی امکانات محیطی و ابزاری لازم برای انجام پژوهش های مرتبط با حوزه آموزش است. در این آزمایشگاه به محقق این امکان داده میشود تا بدون حضور در کلاس و از طریق دوربین های مختلف تعبیه شده در آن، فرآیند یادگیری دانشجویان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. از اینرو، مصاحبه انجام گرفته با ایشان پیرو استفاده هدفمند و بسیار خوب او از امکانات این آزمایشگاه در انجام یک مطالعه تجربی بوده، که مورد توجه اساتید این موسسه نیز قرار گرفته است.