دوشنبه 3 تیر 1398 490

برگزاری نمایشگاه زیست کارآفرینی در دانشکده فنی و مهندسی

نمایشگاه زیست کارآفرینی به همت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، چهارم تیرماه جاری برگزار می شود.

برگزاری نمایشگاه زیست کارآفرینی در دانشکده فنی و مهندسی

نمایشگاه زیست کارآفرینی روز سه شنبه چهارم تیرماه از ساعت 9 تا 15 در محل کریدور زیست کارآفرینی واقع در طبقه اول بلوک 6 دانشکده فنی و مهندسی دایر می باشد.