دوشنبه 3 تیر 1398 1642

دریافت رتبه ویژه کتاب تألیفی عضو هیأت علمی دانشگاه در حوزه معماری

کتاب "حرف آخر من ایران است" تألیف دکتر امیر فرج الهی راد عضو هیأت علمی دانشگاه موفق به دریافت رتبه ویژه و لوح سپاس از پنجمین دوره جایزه کتاب معماری و شهرسازی دکتر مزینی شد.

دریافت رتبه ویژه کتاب تألیفی عضو هیأت علمی دانشگاه در حوزه معماری

در پنجمین دوره دوسالانه جایزه کتاب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی، کتاب حرف آخر من ایران است، مکتب سیحون، تألیف دکتر امیر فرج الهی راد، استادیار گروه معماری دانشگاه موفق به دریافت رتبه ویژه و لوح سپاس شد.
گفتنی است کتاب حرف آخر من ایران است تألیف مشترک دکتر فرج الهی راد و مهندس تاجی توسط انتشارات نگارستان هنر در سال 96 چاپ شده است.