سه‌شنبه 28 خرداد 1398 1681

دریافت رتبه ویژه کتاب تألیفی عضو هیأت علمی دانشگاه در حوزه معماری

کتاب "گنبد و چپیره در معماری اسلامی" تألیف دکتر جواد نیستانی عضو هیأت علمی دانشگاه موفق به دریافت رتبه ویژه از پنجمین دوره جایزه کتاب معماری و شهرسازی دکتر مزینی شد.

دریافت رتبه ویژه کتاب تألیفی عضو هیأت علمی دانشگاه در حوزه معماری

در پنجمین دوره دوسالانه جایزه کتاب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی، کتاب گنبد و چپیره در معماری اسلامی ( از آغاز قرن پنجم تا پایان قرن نهم هجری) نظریه ها، رویکردها و سبک ها، تألیف دکتر جواد نیستانی عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه موفق به دریافت رتبه ویژه شد.
گفتنی است کتاب گنبد و چپیره در معماری اسلامی در سال 96 توسط نشر آرمان شهر منتشر شد.