دوشنبه 27 خرداد 1398 776

دومین جلسه موت پارلمان دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

دومین جلسهٔ بازی-کارگاه شبیه‌سازی پارلمان به همت انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی ۲۶ خرداد ماه در محل رواق اندیشه دانشگاه برگزار شد.

دومین جلسه موت پارلمان دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

شرکت‌کنندگان در این جلسه لایحه‌ای را در خصوص تعیین تعرفه گمرکی برای کالاهای وارداتی به رای گذاشتند و راهکارهایی را جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ضمن صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان شناسایی و به لایحهٔ مذکور اضافه کردند.
موت پارلمان، بازی-کارگاهی است که توسط فرزین رحیمی زنوز، دانشجوی دکترای علوم سياسی، به عنوان متدی جدید جهت یادگیری از طریق بازی طراحی شده است.