یکشنبه 26 خرداد 1398 698

بررسی شیوه نامه همکاری همزمان اعضای هیأت علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مؤسسات علمی خارج از کشور

در نشست بیستم خرداد ماه شورای دانشگاه، شیوه نامه همکاری همزمان اعضای هیأت علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مؤسسات علمی خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی شیوه نامه همکاری همزمان اعضای هیأت علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مؤسسات علمی خارج از کشور

دکتر فتح الهی معاون پژوهشی دانشگاه در خصوص شیوه نامه/ضوابط همکاری همزمان اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با دانشگاه ها و مؤسسات علمی خارج از کشور توضیحاتی را ارائه نمود.
وی تصریح کرد: برای فراهم ساختن امکان همکاری های علمی مستمر اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با رعایت محدودیت ها و در شرایط استثنایی (به ویژه اعضای جدید الاستخدام که دارای شرایط خاص، تجربیات و ویژگی های علمی - تحقیقاتی برجسته هستند) با دانشگاه ها و مؤسسات علمی معتبر خارج از کشور، همراه با قابلیت نقل و انتقال (Mobility) لازم برای این نوع همکاری ها، این شیوه نامه تدوین شده است.
هدف از تدوین این شیوه نامه فراهم ساختن امکان بهره مندی دانشگاه تربیت مدرس، اعضای هیأت علمی و نیز دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از امکانات تحقیقاتی دانشگاه ها و مؤسسات علمی معتبر خارج از کشور می¬ باشد.
وی با اشاره به حداقل مدت حضور متقاضیان در دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: استادیاران و دانشیاران دانشگاه حداقل ۵/۴ ماه حضور پیوسته تمام وقت و یا ۶ ماه حضور خالص ناپیوسته تمام وقت در طول سال تحصیلی و استادان دانشگاه، حداقل ۳ ماه حضور پیوسته تمام وقت و یا ۵/۴ ماه حضور خالص ناپیوسته تمام وقت در طول سال تحصیلی باید در دانشگاه تربیت مدرس حضور داشته باشند.
وی افزود: حداکثر مدت زمان بهره مندی از این شیوه نامه برای عضو هیأت علمی متقاضی، پنج سال است و لازم است این قرارداد بر اساس درخواست متقاضی هر سال با رعایت روال دانشگاه تمدید شود.
دکتر فتح الهی خاطر نشان کرد: عضو هیأت علمی متعهد می گردد که زمینه سازی همکاری بین دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه یا مؤسسات علمی و فناوری طرف مقابل را فراهم نماید. همچنین متعهد می گردد که امکان بهره مندی از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در دانشگاه یا مؤسسات علمی و فناوری طرف مقابل را برای دانشجویان دکترای تحت راهنمایی خود و یا دانشجویان سایر گروه ها فراهم نماید. همچنین لازم است فعالیت های تحقیقاتی پژوهشی عضو هیأت علمی با ذکر TMU affiliation و بر اساس آیین‏نامه های پژوهشی دانشگاه و هماهنگ با عرف بین الملل منتشر شود.
گفتنی است این شیوه نامه در ۷ ماده در جلسه هیات رییسه دانشگاه به تصویب رسید و پس از بررسی در هیات امنا قابل اجرا می باشد.