یکشنبه 19 خرداد 1398 1542

طراحی و ساخت دستگاه تحریک الکتریکی مغز (tDCS) سازگار با MRI در دانشگاه تربیت مدرس

برای نخستین بار در کشور، پژوهشگران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس موفق به طراحی و ساخت دستگاه تحریک الکتریکی مغز (tDCS) سازگار با MRI شدند.

طراحی و ساخت دستگاه تحریک الکتریکی مغز (tDCS) سازگار با MRI در دانشگاه تربیت مدرس

به گفته محققان دانشگاه؛ با طراحی و ساخت این دستگاه جدید شاهد پیشرفت های بزرگ در تحقیقات رشته علوم اعصاب خواهیم بود.
آزمایشگاه سامانه های شبیه ساز دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس به سرپرستی دکتر محمدرضا مؤمنی و دکتر محمد رستمی با توجه به نیاز کشور به تجهیزات نوین در تحقیقات علوم شناختی، برای نخستین بار در ایران موفق به طراحی و ساخت دستگاه تحریک الکتریکی مغز (tDCS) سازگار با MRI شدند.
دستگاه های تحریک الکتریکی مغز که پیش از این توسط بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی ساخته شده اند، قابلیت استفاده همزمان در دستگاه MRI را نداشتند و این امر موجب شده بود در تحقیقات علوم شناختی که همزمان به تحریک الکتریکی مغز و تصویربرداری نیازمند است، وقفه بزرگی ایجاد شود. با طراحی و ساخت این دستگاه جدید از این پس شاهد پیشرفت های شگرفی در تحقیقات علوم اعصاب به خصوص علوم فراشناختی در کشور خواهیم بود.
گفتنی است با طراحی و ساخت این دستگاه در دانشگاه تربیت مدرس، ایران به عنوان چهارمین کشور در طراحی و ساخت تجهیزات نوین در تحقیقات علوم شناختی سازگار با MRI شناخته شد. پیش از این تنها 3 کشور دارای فناوری ساخت این تجهیزات بودند.