شنبه 18 خرداد 1398 790

دسترسی آزمایشی دانشگاه به پایگاه اطلاعاتی Ebsco

با پیگیری‌های کتابخانه مرکزی دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Ebsco از تاریخ 7 خرداد 98 برقرار شده است.

دسترسی آزمایشی دانشگاه به پایگاه اطلاعاتی  Ebsco

ابسکو شامل بانک‌های اطلاعاتی متعددی در تمامی موضوعات علمی است و کاربران می‌توانند بنابر نیاز اطلاعاتی خود در یک یا چندین بانک اطلاعاتی به طور همزمان جستجوی خود را انجام دهند.
فهرست تعدادی از بانک‌های اطلاعاتی ابسکو شامل Regional Business News،
، Library, Information Science & Technology Abstracts، GreenFILE،
Academic Search Ultimate، Applied Science & Technology Source Ultimate، Arab World Research Source، Art & Architecture Complete،
The Belt and Road Initiative Reference Source، Communication Source،
eBook Collection (EBSCOhost)، eBook Academic Collection (EBSCOhost)،
Music Index و Risk Management Reference Centerمی باشد.
علاقه‌مندان جهت استفاده از پایگاه اطلاعاتی ابسکو می‌توانند به لینک
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&user=s8254255&password=Mainpass2019!&group=main  مراجعه نمایند.