یکشنبه 12 خرداد 1398 628

کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیات علمی برگزار می شود

کارگاه اخلاق در پژوهش به همت کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه و با همکاری کمیته فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم پزشکی، 28 خرداد ماه در سالن سمینار ساختمان شماره یک دانشکده علوم پزشکی برگزار می شود.

کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیات علمی برگزار می شود

بیان ضرورت آموزش اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی و راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی، راهنمای جدید مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی، نظارت اخلاقی طرح های کارآزمایی بالینی، راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و راهنمای اخلاقی کارآزمایی بالینی و پانل تخصصی از جمله موضوعاتی است که در این کارگاه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
اعضای هیات علمی علاقه مند به شرکت در این کارگاه می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 26 خرداد ماه جهت ثبت نام با داخلی 3582 خانم شاه محمدی کارشناس مسئول کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تماس حاصل نمایند.
شایان ذکر است به شرکت کنندگان در این کارگاه امتیاز فرهنگی تعلق خواهد گرفت.