شنبه 11 خرداد 1398 600

انتصاب مدیر اجرایی واحدPMO حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر جلیل دلخواه به عنوان مدیر اجرایی واحد PMO حوزه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی و عضو کمیته راهبری طرح تحول راهبردی منصوب شد.

انتصاب مدیر اجرایی واحدPMO  حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: " نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی و به پیشنهاد معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه، به عنوان مدیر اجرایی برنامه طرح تحول راهبردی در حوزه مأموریتی معاونت پشتیبانی و منابع انسانی (واحد PMO) و عضو کمیته راهبری طرح تحول منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس وظایف پیش بینی شده برای واحد PMO معاونت در پیشبرد امور مربوط به طرح تحول راهبردی در حوزه معاونت با استفاده از تجارب همکاران موفق و مؤید باشید."