شنبه 4 خرداد 1398 628

دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، رویداد "حل مسأله حوزه آب" را برگزار می کند

دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به ضرورت های فوری و حیاتی در حوزه آب و صنایع مربوطه، رویداد "حل مسأله حوزه آب" را به منظور پیوند بین صاحبان طرح و فناوری و صاحبان سرمایه و صنعت برگزار می کند.

دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، رویداد

دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم با برگزاری این برنامه در نظر دارد ضمن شناسایی ظرفیت های نهفته در دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، طرح ها، محصولات و فناوری های دانش بنیان را در معرض خرید و فروش صنایع، سرمایه گذاران، بنگاه های اقتصادی و بهره برداران قرار دهد. در این طرح قرار است ضمن استانداردسازی فرایند عرضه و تقاضا در حوزه کسب و کار و محصول های دانش بنیان، علاوه بر توسعه بازار و فروش، زمینه های سرمایه گذاری و خرید حرفه ای و جدیدی فراهم گردد.
در رویداد حل مسأله حوزه آب ، طراحان و فناوران صاحب طرح در حوزه های مرتبط صنایع آب می توانند برای اختراعات، فناوری ها و محصولات خود سرمایه گذار پیدا کرده و یا آن ها را به فروش برسانند. هدف از برگزاری این برنامه، پیوند بین صاحبان طرح و فناوری و صاحبان سرمایه و صاحبان صنعت از یک سو، و از سوی دیگر ایجاد زیرساخت به منظور تجاری سازی طرح های کاربردی در حوزه صنایع آب است.
فناوران متقاضی جذب سرمایه گذار و یا فروش محصول می بایست مشخصات طرح و یا فناوری خود را حداکثر تا 15 خردادماه سال 98 از طریق سامانه www.water.ideasbazaar.ir ارسال نمایند.
گفتنی است معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم در راستای حمایت از فروش و یا تجاری سازی طرح های مرتبط با حوزه آب در این برنامه، حمایت تشویقی از طرح های منتخب به عمل می آورد. علاقمندان می توانند برای رفع ابهام و سوألات خود با دفتر ایده بازار دانشگاه امیرکبیر به عنوان کارگزار رسمی انتقال فناوری دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، با شماره تلفن 66175937 تماس بگیرند.