چهارشنبه 1 خرداد 1398 759

سردبیر جدید فصلنامه "علوم و فنون شیلات" منصوب شد

از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر صابر خدابنده به ‌عنوان سردبیر فصلنامه" علوم و فنون شیلات" منصوب شد.

سردبیر جدید فصلنامه

در حکم دکتر خدابنده که به امضاء دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد مدیر مسئول مجله علوم و فنون شیلات و به استناد مادۀ 10 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به مدت 2 سال به‌ عنوان سردبیر فصلنامه مذکور منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.