چهارشنبه 1 خرداد 1398 1316

آشپزخانه پردیس مرکزی دانشگاه، گواهینامه HACCP و ایزو دریافت کرد

با تلاش معاونت دانشجویی و مرکز بهداشت دانشگاه آشپزخانه پردیس مرکزی موفق شد گواهینامه HACCP و ایزو 14001 را دریافت کند.

آشپزخانه پردیس مرکزی دانشگاه، گواهینامه HACCP و ایزو دریافت کرد

دکتر منصوری رئیس مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویی دانشگاه ضمن اعلام این خبر، بر برنامه ریزی در جهت باقی ماندن در اجرای این استانداردها و حفظ و نگهداری این گواهینامه ها تأکید کرد و گفت: ممیزی دوره ای کارشناسان شرکت صادر کننده استانداردها برای اطمینان از ثبات شرایط بهداشتی و ارتقاء آن انجام می پذیرد و کوچکترین مورد منجر به لغو گواهی نامه می گردد. امیدورایم با حمایت همیشگی معاونت دانشجویی، به منظور استمرار و ارتقاء شرایط بهداشتی و ایمنی آشپزخانه پردیس مرکزی برای دریافت گواهینامه های با استاندارد بالاتر که منجر به بالارفتن سطح کیفیت غذاهای سرو شده و رضایتمندی بیشتر دانشگاهیان خواهد شد، گام های بعدی برداشته شود.