یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 879

مشارکت فعال گروه شهرسازی دانشگاه در هفتمین نشست منطقه ای مجمع سلامت جهانی (WHS)

هفتمین نشست منطقه ای مجمع سلامت جهانی با حضور سخنرانانی از 46 کشور جهان در جزیره کیش برگزار شد.

مشارکت فعال گروه شهرسازی دانشگاه در هفتمین نشست منطقه ای مجمع سلامت جهانی (WHS)

در این نشست دکتر احسان رنجبر عضو هیئت علمی گروه شهرسازی به عنوان سخنران کلیدی پنل شهر سالم (Healthy City) با محوریت تاثیر طراحی شهری بر سلامت روان، نتایج پژوهش های مشترک پنج سال اخیر با دانشجویان طراحی شهری تربیت مدرس در این حوزه را ارایه کرد.
در این پنل پیشگامان پروژه شهر سالم سازمان بهداشت جهانی همچون پروفسور جان اشتن (John Ashton) از انگلستان و متخصصینی از سوییس، آمریکا، آلمان و فرانسه به اشتراک اندیشه ها و دستاوردها پرداختند.
همچنین در بخش دانشجویی سحر سماواتی دانشجوی دکترای شهرسازی دانشگاه، مدیریت کارگاه شهر سالم را بر عهده داشت. موضوع رساله دکترای وی، واکاوی مفهوم شادی در فضاهای عمومی شهری است که با راهنمایی دکتر احسان رنجبر و مشاوره دکتر مزدا عدلی متخصص روانشناسی در برلین در حال انجام است.
وی در سال گذشته نیز به عنوان سخنران کلیدی مجمع سلامت جهانی در برلین بخشی از دستاوردهای این پژوهش را ارایه نمود.