یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 781

سومین نشست گروه گفتگوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی در پاریس برگزار شد

نشست سوم گروه گفتگوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی با حضور دو تن از اساتید گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه درکالج مطالعات جهان پاریس برگزار شد.

سومین نشست گروه گفتگوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی در پاریس برگزار شد

در سومین نشست گروه گفتگوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی که با موضوع ژئوپلیتیک خاورمیانه و نقش اروپا در آن برگزار شد، دکتر محمدرضا حافظ نیا و دکتر سیروس احمدی به همراه سه دیپلمات ارشد کشور حضور داشتند و با تعدادی از ژئوپلیتیسین های برجسته فرانسه، دیپلمات ها و متخصصان روابط بین الملل آن کشور گفتگو و تبادل نظر کردند.
دکتر سیروس احمدی استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه در خصوص اهداف این نشست گفت: در این نشست موضوعات ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تأکید شدکه همراهی اروپا با آمریکا در مسائل خاورمیانه منجر به ضعف اروپا شده و ضرورت دارد تا اروپا سیاست های مستقل تری نسبت به منطقه اتخاذ کند.
وی افزود: همچنین مطرح شد که ایران در مبارزه علیه تروریسم و داعش بر خلاف غربی ها بسیار جدی عمل کرده و مسائل انسان دوستانه و مسئله کاهش آسیب به غیرنظامیان را در دستور کار خود داشته است. در حالیکه آمریکا در مبارزه علیه تروریسم گزینشی عمل کرده و در سوریه و عراق بیشترین آسیب را به مردم غیر نظامی وارد کرده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه اظهار داشت: در این نشست تأکید شد آینده خاورمیانه شاهد تحولات جدی خواهد بود و تنها کشوری که می تواند گروه های تروریستی تندرو در منطقه را کنترل کند، ایران است. در صورت قدرت گرفتن گروه های تروریستی در خاورمیانه، خشونت آن ها به اروپا نیز کشیده شده و شهرهای اروپا هدف عملیات تروریستی این گروه ها قرار می گیرند. پس برای امنیت اروپا و منطقه لازم است همکاری با ایران گسترش یابد.
گفتنی است سومین نشست گروه گفتگوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی 26 و 27 اردیبهشت در درکالج مطالعات جهان پاریس برگزار شد.