چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 591

برگزاری پانزدهمین نشست "شورای برنامه ریزی توسعه اقتصادی دانشگاه با تأکید بر درآمدزایی پایدار

پانزدهمین جلسه "شورای برنامه ریزی توسعه اقتصادی دانشگاه با تأکید بر درآمدزایی پایدار"، 17 اردیبهشت ماه با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی، رئیس واحد بین الملل، رئیس پردیس دانشگاهی، سرپرست پارک علم و فناوری مدرس و جمعی دیگر از مدیران دانشگاه برگزار و گزارش کمیته های تخصصی چهارگانه ی آموزش، پژوهش، روابط عمومی و روابط بین الملل ارائه شد.

برگزاری پانزدهمین نشست

در این نشست دکتر احمدی بر اهمیت گزارش عملکرد و ارائه آمار فعالیت های واحدهای مختلف در راستای درآمدزایی اشاره کرد و گفت: برای این منظور بهتر است یک فرم تهیه و با استفاده از آن عملکرد کیفی و کمی واحدها و فعالیت شورا ی برنامه ریزی توسعه اقتصادی بررسی و پایش شود.
رئیس دانشگاه با اشاره به برخی واحدها مانند مرکز آموزش ربان فارسی و دفتر آموزش های آزاد معاونت آموزشی خواستار توجه بیشتر به بحث آموزش از راه دور شد و افزود: یکی از محورهای مهم و رایج درآمدزایی در دانشگاه های ممتاز، آموزش از راه دور است. ما نیز باید به این مقوله توجه بیشتر کرده و به خصوص در رشته هایی مانند زبان فارسی و باستان شناسی نقاط قوت کشور و فرهنگ ایران را تبلیغ کنیم و به جذب دانشجو بپردازیم.
دکتر احمدی خاطر نشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی از راه دور که در دو سال اخیر کمی راکد مانده است باید متحول شود. در برخی موارد با اینکه مقدمات فراهم شده اما به خاطر کامل و پرفکت نبودن ملزومات، فعالیت واحد آغاز نشده است. در فاز ابتدای نباید به دلیل مشغول بودن برای کامل کردن تدارکات، از گام های عملی غافل شویم بلکه باید در عمل هم اقدام کنیم.
در این جلسه دکتر کلباسی به اهمیت ایجاد انگیزه برای اعضای هیأت علمی در جهت جذب پروژه و درآمدزایی اشاره کرد و دکتر سید ابریشمی در خصوص حوزه پژوهشی نکاتی را ارائه نمود.
همچنین دکتر شجاع الساداتی به همکاری روابط عمومی و واحد بین الملل در زمینه معرفی دانشگاه در فضای مجازی و جذب دانشجویان خارجی اشاره کرد. در ادامه مهندس نصرتی از سالن های همایش دانشگاه به عنوان اصلی ترین محور درآمدزایی روابط عمومی نام برد و وجود برخی محدودیت ها و الزامات فرهنگی حاکم بر محیط دانشگاه را مانع جذب مشتریان جدید برای سالن ها دانست.