یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 1331

انتخاب دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مقر دائمی دبیرخانه شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور

در چهارمین گردهمایی اعضا شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور که ۹ و ۱۰ اردیبهشت در دانشگاه شیراز برگزار شد، دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مقر دائمی دبیرخانه شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌های دولتی و محمد یوسفی به عنوان رئیس شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاه های دولتی انتخاب گردید.

انتخاب دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مقر دائمی دبیرخانه شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور

در این گردهمایی، گزارشی از چگونگی شکل‌گیری، بررسی، اصلاحات اساسنامه و نشست‌های متعدد دبیرخانه موقت شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور ارائه و دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مقر دائمی دبیرخانه شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور انتخاب شد.
در پایان انتخابات هیأت رئیسه شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاه های دولتی سراسر کشور، محمد یوسفی به عنوان رییس انتخاب گردید.
همچنین یوسف سنایی به عنوان رییس کمیسیون مالی و فریبا حیدری به عنوان عضو هیات نظارت شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور انتخاب شدند. گفتنی محمد یوسفی از اعضای شورای مرکزی شورای صنفی کارکنان دانشگاه است.