شنبه 14 اردیبهشت 1398 2195

دانشگاه‌ تربیت مدرس رتبه دوم دانشگاه های جامع کشور را کسب کرد

بر اساس آخرین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جامع و صنعتی توسط پایگاه استنادی جهان اسلام، دانشگاه تربیت مدرس رتبه دوم دانشگاه های جامع کشور را به خود اختصاص داد.

دانشگاه‌ تربیت مدرس رتبه دوم دانشگاه های جامع کشور را کسب کرد

پایگاه استنادی جهان اسلام اخیراً رتبه بندی مؤسسات، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها را اعلام کرد.
بر اساس رتبه بندی دانشگاه‌های جامع برای سال ۹۶ و ۹۷، دانشگاه تهران رتبه اول، دانشگاه تربیت مدرس رتبه دوم و دانشگاه فردوسی مشهد رتبه سوم را کسب کردند.
بر اساس رتبه بندی سال 97-1396 پایگاه استنادی جهان اسلام برای دانشگاه‌های صنعتی نیز دانشگاه صنعتی شریف رتبه اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه دوم و دانشگاه علم و صنعت رتبه سوم را کسب کردند.