چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 537

برگزاری مراسم روز باز در دانشکده کشاورزی

در "روز باز دانشکده کشاورزی" تعداد سیصد نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی و اهالی مناطق مسکونی 21 و 22 شهرداری تهران از دانشکده کشاورزی بازدید کردند.

برگزاری مراسم روز باز در دانشکده کشاورزی

در این بازدید یک روزه که هشتم اردیبهشت ماه با راهنمایی دکتر غلامحسن نجفی، معاون آموزشی دانشکده، و هیئت راهنما که متشکل از کارشناسان فضای سبز، کارشناسان آزمایشگاه، همکاران اموراداری و مسئول انتظامات دانشکده همراه بود، بازدیدکنندگان از فضاهای مختلف آموزشی و پژوشی دانشکده از جمله آزمایشگاه های بیماری شناسی گیاهی و پژوهشکده انرژی های تجدیدپذیر ، مجموعه پرورش مرغ مزرعه باز، گلخانه های فضای سبز و موزه حشرات کشاورزی بازدید و از راهنمایی های کارشناسان مربوطه بهره برده و بازدید با پرسش و پاسخ های علمی پایان یافت.
در پایان این بازدید هدیه ای به رسم یادبود در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت

5

 

6

 

7

 

8

 

9