دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 637

نشست "اندیشه عدالت در قرآن و اسلام" برگزار می شود

در ادامه سلسله نشست های مرکز فرهنگ و اندیشه دینی، نشست اندیشه عدالت در قرآن و اسلام (1) با همکاری دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.

نشست

این نشست علمی روز سه شنبه 10 اردیبهشت ماه از ساعت 13:30 تا 15 در سالن میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.
دراین نشست دکتر ابوالفضل شکوری دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه سخنرانی خواهد کرد.
گفتنی است به شرکت کنندگان در این نشست گواهی حضور در کارگاه اعطا می شود.